POČETNA KUTAK ZA RODITELJE KONTAKT

Kako pripremiti dete za polazak u školu?

Upis

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje 6,5 a najviše 7,5godina. Upis obuhvata:

• Administrativni čin

• Lekarske preglede

• Testiranje

Potrebna dokumentacija za upis:

• Izvod iz matične knjige rođenih

• Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti deteta

• Uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu

 

Testiranje

• Vrše školski psiholog i pedagog standardizovanim testovima za merenje inteligencije

• Obavezno je radi utvrđivanja zrelosti deteta

• Poželjno je da oba roditelja idu sa detetom na testiranje

• Ne govoriti detetu: “Nećeš moći u školu ako ne položiš test”; “Moraš da odgovoriš na sve što te budu pitali. Ne smeš da kažeš da ne znaš”

• Neki roditelji vrše neposrednu “obuku” dece pred testiranje, pa dete kod psihologa odgovara i pre nego što mu se pitanje postavi ili kaže: Znam, to me je tata juče naučio!

 

Šta treba znati o testiranju?

• Testiranje obuhvata razgovor, crtež i primenu samog testa

• Testiranjem se vrši procena celokupnog dosadašnjeg razvoja deteta, pa su neposredne pripreme nepotrebne. Sagledava se socijalni i kulturni status porodice, utvrđuje stepen razvijenosti detetove grafomotorike, pamćenja i govora, prate njegova dosadašnja znanja, razumevanje nekih prirodnih i društvenih pojava, način mišljenja i zaključivanja, kako rešava neke praktične probleme, koliko je emotivno i socijalno zrelo (da li je sigurno u sebe, komunikativno, zatvoreno, uplašeno).

• Detetu ćete najviše pomoći ako mu kažete da će se kod psihologa dešavati njemu poznate stvari – da će da crta, razgovara, rešava neke zadatke, da će nešto znati a nešto ne

• I važno je da mu kažete da može da ne zna i sme da pogreši. Tako ćete jačati dečije samopouzdanje i omogućiti mu da slobodno pokaže ono što zna.

Testiranjem se ne ispituje nešto što se može naučiti za 2-3 dana niti se proverava stepen znanja iz školskih predmeta (računanje, pisanje), već se ispituje sposobnost deteta da ta i druga znanja usvoji i primeni!

• Nakon testiranja dobićete informaciju o ponašanju i postignuću deteta

• Ukazaće vam se na jake i slabe strane deteta, kao i dati savet za korigovanje

 

Prevremeni upis

• Pojedini roditelji imaju želju da njihovo 6-ogodišnje dete krene u školu.

• I za ovu decu se vrši procena fizičke, intelektualne, emocionalne i socijalne zrelosti, ranijih iskustava i motivacije za učenje. Da bi se dete pre vremena upisalo u školu, svi ovi aspekti treba da budu iznad proseka za detetov uzrast tj. treba da budu na nivou prosečnog sedmoipogodišnjeg deteta

 

Lekarski pregledi

 Obavljaju se sledeći pregledi:

• laboratorijski pregled krvi (hemoglobin, eritrociti), stolice i urina

• revakcinacija protiv dečje paralize, difterije i tetanusa

• stomatološki pregled

• oftamološki pregled

• pregled kod fizijatra

• specijalistički pregledi (po proceni pedijatra)

 

Najčešće smetnje koje se otkrivaju lekarskim pregledima:

• manja oštećenja vida

• smetnje u razvoju govora

• pojava ravnih tabana

• deformiteti kičme

 

Neki pokazatelji psihomotorne zrelosti deteta za polazak u školu

• Ima dobru koordinaciju finih pokreta prstiju, ruke i oka

• Crta kompletnu figuru čoveka sa detaljima

• Zna koja mu je leva a koja desna strana

• Može voljno da se usredsredi i zadrži pažnju preko 20 minuta

• Ume da razvrsta predmete po boji, obliku, veličini, debljini; uočava sličnosti i razlike između predmeta

• Može da bude odvojeno od roditelja duže vreme

• Broj socijalnih kontakata je znatno proširen i usložnjen

• Bira omiljenog druga, zaštitnički se ponaša prema mlađoj deci

 

Od upisa do polaska u školu

• zadovoljavajte raznovrsna interesovanja deteta – time podstičete njegov razvoj

• neka leto bude „finiš trke“ u kojem ćete detetu omogućiti da učvrsti i još razvije sve svoje potencijale: kroz fizičke aktivnosti da uskladi pokrete, razvije maštu i radoznalost, da se kroz socijalne kontakte sa decom i odraslima oslobodi povučenosti, da kroz čitanje i pričanje priča radite na bogaćenju rečnika i znanja iz prirodne i životne okoline

 

Pružite detetu realnu sliku škole

• Recite detetu da će u školi provoditi 3-4 sata tokom dana, da će učiti različite stvari (čitanje, pisanje, računanje, crtanje, pevanje...)

• Da će ga u školi čekati lake i teške stvari, lepe i ružne

• Da će u školi učiti, ali i da će se igrati

• Dete treba da stvori i realnu sliku učitelja i da ga zavoli, jer i od toga zavisi detetova adaptacija na školu. Zato razvijajte kod deteta poverenja u učitelja. Govorite detetu o budućem učitelju lepim rečima, s poštovanjem i uvažavanjem učiteljskog rada. Kada dete oseti da vi pridajete važnost njegovom učitelju i samo će lakše da izgradi pozitivan stav prema njemu. Primer-učitelj sa brkovima

• Prošetajte sa detetom do škole

 

A ne bi trebalo...

• Preterivati i idealizovati školu – npr. U razredu su sva deca divna, Ti uvek sve znaš, Učiteljica je uvek dobra i blaga... Tako će se dete razočarati i izgubiti poverenje u vas.

• Pretiti školom – npr. Videćeš ti kad pođeš u školu, Tužiću te učiteljici i sl. Dete postaje zaplašeno i kao takvo postaje povučeno i odsutno, jer je u stalnom strahu i iščekivanju da se pretnja i ostvari. Mada takvo dete izgleda mirno i kao da sluša, ono ustvari nije u stanju da se koncentriše i prati nastavu kako treba, ali ni da se opušteno i slobodno uklopi u igru sa vršnjacima. Školu doživljava kao nešto neprijatno.

• Omalovažavati značaj škole – npr. Ma šta te briga za školu, od škole ionako nema vajde u životu. Time se onemogućava da dete uspostavi pozitivan odnos prema školi.

 

Adaptacija na školu

• Adaptacija zavisi od više činilaca: sposobnost i ličnost deteta, uslovi odrastanja, uticaj porodice, prethodna priprema, motivacija za učenje, ličnost učitelja...

• Lakša se adaptiraju deca koja su psihofizički zrela, društvena, koja su pohađala vrtić, koja imaju iskustvo odvajanja od roditelja

• Te se adaptiraju stidljiva deca, nesigurna, deca koja nemaju iskustvo odvajanja od roditelja

 

Kako olakšati adaptaciju?

• Važno je da dete oseti da ima roditeljsku podršku

• Da oseti da ga volite

• Da oseti da verujete u njega

• Da imate razumevanje za detetovu nesigurnost i zbunjenost

• Da imate realna očekivanja od deteta – ako od početka očekujete da dete bude najbolje, to može smanjiti njegovo samopouzdanje i dovesti do povlačenja i težeg uklapanja u školu

• Podstičite samostalnost deteta, dozvolite mu da samostalno obavlja ono što može

• Pokažite saosećanje za detetovu nesigurnost i uplašenost, a nemojte ga kritikovati. Strah će se tako samo još više pojačati, a dete zatvoriti i izgubiti poverenje u vas.

 

Neki pokazatelji da je dete dobro prihvatilo školu:

• Raduje se odlasku u školu

• Rado priča o svemu što se u školi dešava

• Samostalno izvršava svoje obaveze vezane za školu

• Ima dobar apetit i dobar san

• Brine o svom radnom mestu i školskom priboru

• Voli da se igra sa decom iz razreda

• Voli svoju učiteljicu/učitelja

 

I kada dete pođe u školu...

 Kako ćete najbolje pomoći detetu da se lakše snađe u prvom razredu?

• pomozite detetu da razvije radne navike – tokom predškolskog uzrasta detetu postavljajte zadatke u kući koji su u skladu sa njegovim mogućnostima; usmerite dete da uvek radi na istom mestu, u isto vreme; pomozite mu u planiranju rada; uvek kontrolišite ono što je dete uradilo; podstičite dete da ono što započne uvek i završi; podstičite dete da bude uredno (da samo sređuje svoj radni sto, knjige, pribor...)

• interesujte se za sve što se u školi dešava – postavljajte detetu konkretna pitanja (ne pitati: Kako je bilo u školi? Šta ima novo? već Šta ste danas učili na času srpskog jezika? Da li je bilo teško? Da vidim svesku. Šta imate za domaći? Kako si proveo odmor? Sa kim si se igrao?); pokažite interesovanje za ono što vam dete priča; ne prekidajte i ne požurujte dete; podstičite ga da izrazi svoje mišljenje i osećanja, a ne namećite svoje; tražite dodatna objašnjenja; naučite da prepoznajete osećanja deteta i da na njih reagujete; negujte međusobno poverenje; kotinuirano sarađujte sa učiteljem svog deteta.

 
(c) Copyright 2008. vrticgaleb.edu.rs All rights reserved. .." PHD: StanCo IST "