POČETNA KUTAK ZA RODITELJE KONTAKT

Pripremni predškolski program

PPIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

        CILJ pripremnog predškolskog programa je neposredna priprema dece za školu, doprinos njihovoj zrelosti ili gotovosti za život i rad kakav ih očekuje u osnovnoj školi (razvijanje sposobnosti i osobina ličnosti, proširivanje iskustva, izgrađivanje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu oko sebe).


Vrste zrelosti za školu kojima doprinosi PPP su:

 • Fizička - spretnost, pokretljivost

 • Socijalna - uspostavljanje kvalitetnih vršnjačkih odnosa

 • Emocionalna - bogato i raznovrsno doživljavanje stvarnosti

 • Intelektualna - sposobnost da uči i stiče znanja

 • Motivaciona - buđenje želje za učenjem i polaskom u školu.

          ZADACI VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU

 1. Podsticanje osamostaljivanja – podrška razvoju, sposobnosti deteta da brine o sebi, snalaženje u socijalnom okruženju i stvaranje radnih navika, istraživanje, rešavanje problema, donošenje odluka, stvaranje osećaja sigurnosti, podržavanje samostalnosti koja detetu služi kao oslonac za dalje razvijanje aktivnosti a ne kao gotova rešenja;

 2. Podrška fizičkom razvoju – podsticanje prirodnog rasta i razvoja, zadovoljenje prirodne potrebe za kretanjem i motornom aktivnošću, stimulisanje i razvijanje različitih veština, podsticanje senzomotorne koordinacije, razvijanje kontrole pokreta (ravnoteža, snaga, koordinacija);

 3. Jačanje socio-emocionalne kompetencije – podrazumeva razvoj pozitivne dečje slike o sebi kao osnove samopouzdanja, socijalnih saznanja i veština, izgrađivanje odnosa prema vršnjacima, učenje od drugih i poštovanje drugih, zajedničko donošenje pravila, omogućavanje deci da iskažu svoja osećanja, da prepoznaju i adekvatno odreaguju na osećanja drugih;

 4. Podrška saznajnom razvoju – podrazumeva podršku razvoju intelektualnih funkcija i operacija (mišljenje, govor, pamćenje, opažanje, mašta);

 5. Negovanje radoznalosti – odnosi se na uvažavanje i podsticanje prirodne dečje radoznalosti, potrebe za saznavanjem i proširivanjem iskustava. Dete ima potrebu da bude aktivno, da traga za novim, da istražuje i ispituje nepoznato, što je u direktnoj vezi sa motivacijom za učenje u školskom periodu;

 6. Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti – svako dete je osobena ličnost koja ima svoj tempo razvoja, svoje potrebe, stil učenja, sebi svojstven način izražavanja. Zadatak odraslih u ostvarivanju pripremnog predškolskog programa je da uvaži individualnost svakog deteta pružajući mu priliku da kroz igru i aktivnost izrazi svoje stvaralačke potencijale (u govoru, drami, muzici, plesu, crtanju, vajanju, humoru i sl.).

Rad u okviru PPP-a je organizovan u okviru sledećih oblasti:

 • Razvoj govora

  • Negovanje govorne kulture

  • Bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora

  • Verbalno izražavanje i komunikacija

  • Monološki govor i pričanje

  • Upoznavanje sa dečjom književnošću

  • Govorne igre

 • Razvoj početnih matematičkih pojmova

  • Položaji

  • Kretanje kroz prostor

  • Poređenje i procenjivanje

  • Oblasti, linije, tačke

  • Oblici

  • Obrazovanje skupova

  • Brojanje i skupovi

  • Vremensko saznanje

 • Poznavanje prirodne i društvene sredine

  • Živi svet

  • Svet životinja

  • Biljni svet

  • Čovek kao pripadnik živog sveta

  • Čovek kao društveno biće

  • Rad ljudi

  • Zaštita životne sredine

  • Materijalni svet

  • Saobraćajno vaspitanje

 • Fizičko vaspitanje

  • Fizički razvoj

  • Razvoj opažanja

  • Jačanje zdravlja i održavanje higijene

 • Muzičko vaspitanje

  • Slušanje muzike

  • Pevanje

  • Sviranje

  • Plesne aktivnosti

 • Likovno vaspitanje

  • Crtanje

  • Slikanje

  • Plastično oblikovanje

  • Estetsko doživljavanje i procenjivanje.

Osnovni oblici rada kojima se realizuje PPP su: igra, rad i učenje.

 
(c) Copyright 2008. vrticgaleb.edu.rs All rights reserved. .." PHD: StanCo IST "